About us

Imkers Frederiksoord

Wij zijn een lokale afdeling van de vereniging Imkers Nederland. In 2019 opgericht met de eerste basiscursus bijenhouden, wat leidde tot een kleine groep gediplomeerde imkers in de regio. Met vallen en opstaan een volk in leven houden, honing slingeren en in potjes doen en veel kijken en leren. Wij wilden al meteen nieuwe basiscursussen opzetten maar helaas stak corona daar een stokje vol. Vandaar dat de basiscursus 2022 tjokvol zat met 25 deelnemers en een flinke aanwas van de club. Sinds 2023 gebruiken wij de lokatie van de voormalige tuinbouw school in Frederiksoord als plaats van samenkomsten en waar onze bijen en bijenstal staan.

Het laatste nieuws

Er gebeurt veel bij ons in de vereniging. Hieronder de laatste nieuwsberichten

Op 19 oktober 2023 wordt door onze imkervereniging een lezing georganiseerd. Thema: Bestuiving, honingbijen, solitaire bijen en andere bestuivers.Verdieping: Er is niet maar 1 partij aan te wijzen die onbalans veroorzaakt. Aan de lezing wordt invulling gegeven door dr. Arjen de Groot van Wageningen University & […]
Imkersvereniging Frederiksoord e.o. is enthousiast om zich op diverse fairs in de gemeente Westerveld te presenteren. De vereniging wil het publiek informeren over het belang van bijenhouden en het hiermee ook in een bredere context te plaatsen. De vereniging richt zich op het vergroten en delen […]
“Imkers Frederiksoord e.o.” organiseert eenDrachtplantencursus! Wanneer van start? 25 maart 2023. Op welke dag ?: op zaterdag in principe in de ochtend. Hoe vaak? zeker 10 bijeenkomsten van 2 uur. Gedurende welke periode? Van 25 maart tot in de bloeitijd van klimop en herfstaster. Waar? Bijeenkomsten […]

contact INFORMATIE

Neem contact met ons op via het formulier